<-^^->

Přednáška 11

  Cvičení

  1. Napište program, který vezme seznam (list) se jmény souborů a uloží obsah všech souborů do jednoho výstupního souboru.
   řešení 1
  2. Upravte předchozí program tak, aby jména souborů nebral z listu, ale z textového souboru, kde bude uvedeno jedno jméno souboru na řádku.
   řešení 1, řešení 2
  3. Napište program, který bude obdobou předchozího, ale v souboru se seznamem souborů ke zpracování budou nejen jména souborů, ale za každým jménem ještě mezerou oddělené číslo. Toto číslo bude znamenat počet řádek, které se z daného souboru mají do výstupu zkopírovat. Nebudou se tedy kopírovat celé soubory, ale pouze daný počet řádek.
   řešení 1
  4. Napište funkci, která bude jako argument brát jméno souboru a vracet bude 3 hodnoty - počet znaků, slov a řádek v souboru.
   Ukázkový vstup/výstup: leacock-abc.txt =>
   řešení 1
  5. Napište funkci, která bude jako argument brát list čísel a vracet bude string obsahující všechna čísla oddělená středníkem (;).
   řešení 1, řešení 2