<-^^->

Přednáška 17

Cvičení

  1. Upravte předchozí program tak, aby nezobrazoval jen současný adresář, ale i všechny podadresáře ve stromové struktuře.
  2. Upravte předchozí program tak, aby editace jmen souborů skutečně způsobila přejmenování souborů na disku.