<-^^->

Přednáška 13

Cvičení

  1. Vytvořte GUI, které bude obsahovat jedno tlačítko a scale widget. Scale widget bude pracovat v rozashu 0-1 a jeho nastavení bude pohybovat tlačítkem z jedné strany na druhou změnou jeho zarovnání (alignment) za použití metody "set_alignment".
  2. Upravte předchozí program tak, aby obsahoval 2 scale widgety, které budou nastavovat zarovnání ve vertikálním a horizontálním směru.