<-^^->

Přednáška 6

Cvičení

  1. Naprogramujte funkci pro binární hledání v seřazeném listu.
    řešení 1, řešení 2
  2. Ověřte, že počet iterací binárního hledání závisí na log2n, kde n je počet prvků pole.
    řešení 1
  3. Rozšiřte svůj kód z minulých hodin o metodu, která najde nejkratší cestu mezi vrcholy a vrátí jí v podobě sekvence vrcholů.