<-^^->

Přednáška 5

Cvičení

  1. Druhý povinný domácí úkol - pokračujeme.