<-^^->

Přednáška 9

Pro zkoušení zápisu do databáze máte každý svojí. Více informací zde.

Cvičení

  1. Napište program, který z databáze world (dostupné na dell1000) vypíše údaje o všech městech ze země zadané jejím názvem na příkazové řádce. Pozor: v databázi jsou města spojena se zemí pomocí kódu, nikoli jména.
  2. Napište program, který vypíše jména všech zemí, ve kterých se mluví stejným jazykem jako v zemi jejíž jméno bude zadané na příkazové řádce.
  3. Napište program, který do databáze world (dostupné na dell1000) vloží novou zemi (nějakou si vymyslete) a k ní hlavní město.
  4. Napište program, který z databáze world smaže všechna města s populací nižší než 1 000 000.
  5. Napište program, který z databáze world smaže všechna města s populací nižší než 1 000 000, ale pouze v případě, že nejde o hlavní město.
  6. Napište program, který v databázi world (dostupné na dell1000) aktualizuje informace o populaci ČR (10 424 926 k 30. červnu 2008) a populaci Prahy (1 188 126 v roce 2006).
  7. Pokračujte v projektu plněním databáze podle zadání Petra.