<-^^->

Přednáška 4

Cvičení

  1. Napište program, který nahradí všechny znaky, jejichž číslo v unicode je větší než 127 za odpovídající číselnou entitu.
  2. Po dnešní hodině už by měl mít každý načítat data z HTML do odpovídajícího objektu.
  3. Začněte implementovat pro tento objekt metodu "toxml", která vyrobí XML reprezentující daný film.