<-^^->

Přednáška 2

Cvičení

  1. Začněte zpracovávat projekt - nejprve jenom načtení stránek, vytahání informací a jejich výpis na obrazovku.
  2. Až budete předchozí mít, tak si zkuste navrhnout jednoduchý objekt, který bude reprezentovat jeden film. Udělejte mu konstruktor, který inicializuje prázdné hodnoty atributů. Objekt potom použijte v předchozím kódu k uložení informací.