Klíčové slovo: assertREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají klíčové slovo assert.