GTK Widgety: WindowREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Window.