GTK Widgety: VPanedREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget VPaned.