GTK Widgety: VButtonBoxREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget VButtonBox.