GTK Widgety: SpinButtonREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget SpinButton.