GTK Widgety: SeparatorMenuItemREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget SeparatorMenuItem.