GTK Widgety: NotebookREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Notebook.