GTK Widgety: ImageREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Image.