GTK Widgety: HSeparatorREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget HSeparator.