GTK Widgety: HScaleREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget HScale.