GTK Widgety: HPanedREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget HPaned.