GTK Widgety: FrameREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Frame.