GTK Widgety: EntryREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Entry.