GTK Widgety: DialogREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Dialog.