GTK Widgety: ComboBoxEntryREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget ComboBoxEntry.