GTK Widgety: ClipboardREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Clipboard.