GTK Widgety: CellRendererPixbufREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget CellRendererPixbuf.