GTK Widgety: AlignmentREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget Alignment.