GTK Widgety: ActionGroupREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají gtk widget ActionGroup.