Python-Ref > Data structures > Sets > Set union, intersection and other functions
 
 

<-^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Set union, intersection and other functions

Expand/Shrink
Zdroj: (sets5-1.py)
 1  set1 = set( [1,2,3,8,9])
 2  set2 = set( [5,6,8,3])
 3  
 4  # union - elements from both sets
 5  print set1 | set2
 6  
 7  # intersection - common elements
 8  print set1 & set2
 9  
 10  # symmetric difference (xor)
 11  print set1 ^ set2
stdout:
set([1, 2, 3, 5, 6, 8, 9])
set([8, 3])
set([1, 2, 5, 6, 9])
Doba běhu: 49.6 ms
Expand/Shrink
Zdroj: (sets5-2.py)
 1  set1 = set( [1,2,3,8,9])
 2  set2 = set( [5,6,8,3])
 3  
 4  # difference
 5  print set1 - set2
 6  print set2 - set1
 7  
 8  print (set1-set2) & (set2-set1)
 9  print (set1-set2) | (set2-set1)
 10  print (set1-set2) | (set2-set1) | (set1 & set2)
 11  print set1 | set2
 12  
 13  print (set1-set2) | (set2-set1) == set1 ^ set2
 14  print (set1 | set2) - (set1 & set2) == set1 ^ set2
stdout:
set([1, 2, 9])
set([5, 6])
set([])
set([1, 2, 5, 6, 9])
set([1, 2, 3, 5, 6, 8, 9])
set([1, 2, 3, 5, 6, 8, 9])
True
True
Doba běhu: 18.8 ms
Expand/Shrink
Zdroj: (sets5-3.py)
 1  set1 = set( [1,2,3,8,9])
 2  set2 = set( [8,3])
 3  
 4  print set1 >= set2
 5  print set2 < set1
 6  print set2 > set1
 7  print set2.issubset( set1)
 8  print set2.issuperset( set1)
 9  print "----------"
 10  print set1 >= set1
 11  print set1 > set1
stdout:
True
True
False
True
False
----------
True
False
Doba běhu: 20.7 ms