Python-Ref > Mimo python > HTML > HTML best practices
 
 

<-^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

HTML best practices

  • Použijte všechny povinné tagy - head/title, body, etc.
  • Testujte v různých prohlížečích
  • Používejte w3c online validator
  • Uvádějte informace o kódování
  • Snažte se popisovat obsah - ne zobrazení
  • Pro ladění prezentace používejte CSS
  • Používejte atribut @class na span a div k vyznačení různých druhů dat (např. <span class="price">10</span> + CSS span.price { font-weight: bold })
  • Nezneužívejte předchozí k následujícímu: <span class="bold">10</span> + CSS span.bold { font-weight: bold }); raděj použijte <b>.
  • Pokud existuje speciální tag pro data, která chcete zobrazit použijte jej (více zde).