Python-Ref > Mimo python > HTML > Některé zapomenuté HTML tagy
 
 

<-^^
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Některé zapomenuté HTML tagy

Tag Význam
pre předformatovaný text, používá se pro zobrazení zdrojových kódů apod.
code pro označení části kódu v textu, např. "použijte funkci print".
q quote; citace v uvozovkách. Např. jeden ze Švejkových slavných výroků nám říká, že kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej.
blockquote podobné jako q ale v blokové podobě
dl,dt,dd definition list; používá se při vytváření seznamů definic.

Ukázky

pre

for x in range(20):
  print x, x*x
print "end"
      

blockquote

Autor C++ Bjarne Stroustrup na otázku proč je C++ tolik kritizováno a zároveň tolik používáno odpověděl:

There are just two kinds of languages: the ones everybody complains about and the ones nobody uses.

dl,dt,dd

print
Příkaz, který vypisuje hodnoty na standardní výstup.
while
Příkaz pro opakování cyklu dokud je splněna výchozí podmínka.
import
Příkaz pro nahrání modulu a zpřístupnění jeho obsahu v programu.