Python-Ref > Mimo python > HTML > Kódování znaků v HTML souborech
 
 

^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Kódování znaků v HTML souborech

Jak informovat prohlížeč o kódování HTML souboru
Kódování dokumentu může být součástí HTTP hlavičky, kterou předává HTTP server klientovi. Protože však toto nastavení není snadno dostupné běžným uživatelům web-hostingů a jeho použití není příliš pružné, bývá tato možnost často vypnuta a předání informace o kódování stránky zůstává na jejím autorovi.
Nastavení se provádí v hlavičce HTML souboru pomocí elementu meta. Např. následující element nastaví znakovou sadu na iso-8859-1 (latin 1) a zároveň typ (mime-type) obsahu na HTML.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
Uvedení správného kódování stránky je nezbytné pro jeho správné zobrazení také v případě, že se soubor prohlíží přímo z disku, kde žádný server a HTTP hlavička není k disposici.
Nikdy se nespoléhejte na fakt, že váš prohlížeč znakovou sadu dokumentu "uhodl" (např. český IE často předpokládá, že obsah je v CP-1250), jiné prohlížeče to udělat nemusí.
Element meta je v HTML 4.01 neukončený - neobsahuje koncový tag, v XHTML naopak musí být ukončený. S tímto faktem mají některé prohlížeče stále problémy.