Python-Ref > Mimo python > Graph theory > Algoritmy pro prohledávání grafu
 
 

^^
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Algoritmy pro prohledávání grafu

Pro efektivní prohledávání grafu existují dva základní algoritmy - prohledávání do hloubky (depth-first search) a do šířky (breadth-first search). Oba algoritmy jsou efektivní, pro mnohé problémy zaměnitelné. Některé algoritmy ale vyžadují a nebo jsou alespoň mnohem efektivnější při použití jednoho z těchto přístupů.
Následující animace ukazuje na několika příkladech rozdíl mezi prohledáváním do šířky (BFS) a do hloubky (DFS).
Sorry, but your browser does not support the 'object' element. Get Firefox 2.0 or higher. Sorry, but your browser does not support the 'object' element. Get Firefox 2.0 or higher.