Python-Ref > Data structures > Bit operations > Bit shift operations
 
 

^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Bit shift operations

Expand/Shrink
Zdroj: (bits1-1.py)
 1  # 10 = 1010, 5 = 101
 2  print 10 >> 1
 3  
 4  # 16 = 10000, 2 = 10 
 5  print 16 >> 3
 6  
 7  # 3 = 11, 24 = 11000
 8  print 3 << 3
stdout:
5
2
24
Doba běhu: 23.9 ms
Expand/Shrink
Zdroj: (bits1-2.py)
 1  print 10 >> 1 == 10//2
 2  print 5*8 == 5 << 3
 3  print 100/8 == 100 >> 3
stdout:
True
True
True
Doba běhu: 20.6 ms