Python-Ref > Mimo python > XSLT > Vytváření odkazů
 
 

<-^^
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Vytváření odkazů

Vytváření odkazů je typickou ukázkou situace, kdy se vyplatí použít módy. Pro krátké kódy sice není tato výhoda natolik zřejmá, ale v případě rozsáhlejšího XSLT ušetří spoustu starostí.
Následující ukázka obsahuje typický případ generování odkazů na jednotlivé stránky, které jsou generovány pomocí XSLT z jednotlivých částí vstupního XML.
Expand/Shrink
<examples>
 <example num="1">
  <title>Introductory example</title>
  <text>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</text>
 </example>

 <example num="2">
  <title>Real example</title>
  <text>Another example. Imagine some ingenious text here...</text>
 </example>
</examples>
Zdroj: (xslt4-1.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="/">
 6    <xsl:result-document href="output4-1.html">
 7     <xsl:apply-templates select="examples"/>
 8    </xsl:result-document>
 9   </xsl:template>
 10  
 11   <xsl:template match="examples">
 12    <html>
 13     <head><title>Examples</title></head>
 14     <body>
 15      <ul>
 16       <xsl:for-each select="example">
 17        <li><a href="example-{@num}.html">Example <xsl:value-of select="@num"/> - <xsl:apply-templates select="title"/></a></li>
 18       </xsl:for-each>
 19      </ul>
 20      <xsl:apply-templates select="example"/>
 21     </body>
 22    </html>
 23   </xsl:template>
 24  
 25   <xsl:template match="example">
 26    <xsl:result-document href="example-{@num}.html">
 27     <html>
 28      <head><title><xsl:value-of select="title"/></title></head>
 29      <body>
 30       <h1><xsl:apply-templates select="title"/></h1>
 31       <xsl:apply-templates select="text"/>
 32      </body>
 33     </html>
 34    </xsl:result-document>
 35   </xsl:template>
 36  
 37   <xsl:template match="title">
 38    <xsl:apply-templates/>
 39   </xsl:template>
 40  
 41   <xsl:template match="text">
 42    <div><xsl:apply-templates/></div>
 43   </xsl:template>
 44  </xsl:stylesheet>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Examples</title>
  </head>
  <body>
   <ul>
     <li><a href="example-1.html">Example 1 - Introductory example</a></li>
     <li><a href="example-2.html">Example 2 - Real example</a></li>
   </ul>
  </body>
</html>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Introductory example</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Introductory example</h1>
   <div>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</div>
  </body>
</html>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Real example</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Real example</h1>
   <div>Another example. Imagine some ingenious text here...</div>
  </body>
</html>
Doba běhu: 352.3 ms
Program sice perfektně funguje, ale v případě generování více indexů a složitější metodě pojmenování souborů nás nutí neustále opisovat kód pro vytváření odkazů a pojmenovávání souborů. Snadno v něm pak uděláme chybu a v případě změny způsobu vytváření jmen dojde snadno k naprostému zmatení odkazů.
Následující kód mírně modifikuje předchozí ukázku a je již daleko rozšiřitelnější.
Expand/Shrink
<examples>
 <example num="1">
  <title>Introductory example</title>
  <text>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</text>
 </example>

 <example num="2">
  <title>Real example</title>
  <text>Another example. Imagine some ingenious text here...</text>
 </example>
</examples>
Zdroj: (xslt4-2.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="/">
 6    <xsl:result-document href="output4-2.html">
 7     <xsl:apply-templates select="examples"/>
 8    </xsl:result-document>
 9   </xsl:template>
 10  
 11   <xsl:template match="examples">
 12    <html>
 13     <head><title>Examples</title></head>
 14     <body>
 15      <ul>
 16       <xsl:for-each select="example">
 17        <li><xsl:apply-templates mode="link" select="."/></li>
 18       </xsl:for-each>
 19      </ul>
 20      <xsl:apply-templates select="example"/>
 21     </body>
 22    </html>
 23   </xsl:template>
 24  
 25   <xsl:template match="example">
 26    <xsl:variable name="filename"><xsl:apply-templates mode="filename" select="."/></xsl:variable>
 27    <xsl:result-document href="{$filename}">
 28     <html>
 29      <head><title><xsl:value-of select="title"/></title></head>
 30      <body>
 31       <h1><xsl:apply-templates select="title"/></h1>
 32       <xsl:apply-templates select="text"/>
 33      </body>
 34     </html>
 35    </xsl:result-document>
 36   </xsl:template>
 37  
 38   <xsl:template mode="link" match="example">
 39    <xsl:variable name="filename"><xsl:apply-templates mode="filename" select="."/></xsl:variable>
 40    <a href="{$filename}">Example <xsl:value-of select="@num"/> - <xsl:apply-templates select="title"/></a>
 41   </xsl:template>
 42  
 43   <xsl:template mode="filename" match="example">
 44    <xsl:value-of select="concat('example-',@num,'.html')"/>
 45   </xsl:template>
 46  
 47   <xsl:template match="title">
 48    <xsl:apply-templates/>
 49   </xsl:template>
 50  
 51   <xsl:template match="text">
 52    <div><xsl:apply-templates/></div>
 53   </xsl:template>
 54  </xsl:stylesheet>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Examples</title>
  </head>
  <body>
   <ul>
     <li><a href="example-1.html">Example 1 - Introductory example</a></li>
     <li><a href="example-2.html">Example 2 - Real example</a></li>
   </ul>
  </body>
</html>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Introductory example</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Introductory example</h1>
   <div>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</div>
  </body>
</html>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Real example</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Real example</h1>
   <div>Another example. Imagine some ingenious text here...</div>
  </body>
</html>
Doba běhu: 407.4 ms