Python-Ref > Mimo python > XSLT > Použití módů
 
 

<-^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Použití módů

V rozsáhlejším kódu jsou módy velmi užitečnou pomůckou při organizaci kódu.
Následující kód ukazuje použití módu pro vygenerování dvou verzí stejného obsahu.
Expand/Shrink
<examples>
 <example num="1">
  <title>Example 1</title>
  <text>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</text>
 </example>

 <example num="2">
  <title>Example 2</title>
  <text>Another example. Imagine some ingenious text here...</text>
 </example>
</examples>
Zdroj: (xslt3-1.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="/">
 6    <xsl:result-document href="output3-1.html">
 7     <xsl:apply-templates mode="html" select="examples"/>
 8    </xsl:result-document>
 9    <xsl:result-document href="output3-1.txt" method="text">
 10     <xsl:apply-templates mode="txt" select="examples"/>
 11    </xsl:result-document>
 12   </xsl:template>
 13  
 14   <xsl:template mode="html" match="examples">
 15    <html>
 16     <head><title>Examples</title></head>
 17     <body>
 18      <xsl:apply-templates mode="html" select="example"/>
 19     </body>
 20    </html>
 21   </xsl:template>
 22  
 23   <xsl:template mode="html" match="example">
 24    <div><xsl:apply-templates mode="html" select="*"/></div>
 25   </xsl:template>
 26  
 27   <xsl:template mode="html" match="title">
 28    <h1><xsl:apply-templates/></h1>
 29   </xsl:template>
 30  
 31   <xsl:template mode="html" match="text">
 32    <div><xsl:apply-templates/></div>
 33   </xsl:template>
 34  
 35   <xsl:template mode="txt" match="examples">
 36    <xsl:apply-templates mode="txt" select="example"/>
 37   </xsl:template>
 38  
 39   <xsl:template mode="txt" match="example">
 40    <xsl:apply-templates mode="txt"/>
 41   </xsl:template>
 42  
 43   <xsl:template mode="txt" match="title">
 44    <xsl:text>**</xsl:text><xsl:apply-templates/><xsl:text>**</xsl:text>
 45   </xsl:template>
 46  
 47   <xsl:template mode="txt" match="text">
 48    <xsl:apply-templates/>
 49   </xsl:template>
 50  
 51  </xsl:stylesheet>
<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Examples</title>
  </head>
  <body>
   <div>
     <h1>Example 1</h1>
     <div>This is example nr. 1. It shows how an example looks.</div>
   </div>
   <div>
     <h1>Example 2</h1>
     <div>Another example. Imagine some ingenious text here...</div>
   </div>
  </body>
</html>
  **Example 1**
  This is example nr. 1. It shows how an example looks.
 
  **Example 2**
  Another example. Imagine some ingenious text here...
 
Doba běhu: 404.4 ms