Python-Ref > Mimo python > XSLT > Číslování elementů v dokumentu
 
 

<-^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Číslování elementů v dokumentu

V jednoduchých případech lze pro číslování elemementů použít funkci position. Ta však vrací číselnou pozici aktuálně zpracovávaného prvku relativně k právě zpracovávané skupině prvků, nikoli vzhledem k jejich pozici v dokumentu.
Tato skutečnost je demonstrována na následujících příkladech, které dělají zdánlivě totéž, ale jiným způsobem.
Expand/Shrink
<institution>
 <department>
  <person><name>John</name></person>
  <person><name>Jerry</name></person>
  <person><name>Alice</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Henry</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Peter</name></person>
  <person><name>David</name></person>
 </department>
</institution>
Zdroj: (xslt2-1.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="institution">
 6    <output1>
 7     <xsl:for-each select="department/person">
 8      <record>
 9       <number><xsl:value-of select="position()"/></number>
 10       <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 11      </record>
 12     </xsl:for-each>
 13    </output1>
 14    <output2>
 15     <xsl:for-each select="department">
 16      <xsl:for-each select="person">
 17       <record>
 18        <number><xsl:value-of select="position()"/></number>
 19        <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 20       </record>
 21      </xsl:for-each>
 22     </xsl:for-each>
 23    </output2>
 24    <output3>
 25     <xsl:for-each select="department/person">
 26      <xsl:apply-templates select="."/>
 27     </xsl:for-each>
 28    </output3>
 29   </xsl:template>
 30  
 31   <xsl:template match="person">
 32    <record>
 33     <number><xsl:value-of select="position()"/></number>
 34     <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 35    </record>
 36   </xsl:template>
 37  
 38  </xsl:stylesheet>
stdout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<output1>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>4</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>5</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>6</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output1>
<output2>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output2>
<output3>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output3>
Doba běhu: 348.7 ms
Co je asi ještě horší, je fakt, že i pokud budeme konzistentně používat apply-templates, nemusíme se tohoto problému vyvarovat. Navíc se tím často chyba stane méně zřejmou.
Expand/Shrink
<institution>
 <department>
  <person><name>John</name></person>
  <person><name>Jerry</name></person>
  <person><name>Alice</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Henry</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Peter</name></person>
  <person><name>David</name></person>
 </department>
</institution>
Zdroj: (xslt2-2.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="institution">
 6    <output1>
 7     <xsl:apply-templates select="department"/>
 8    </output1>
 9    <output2>
 10     <xsl:apply-templates select="department/person"/>
 11    </output2>
 12   </xsl:template>
 13  
 14   <xsl:template match="department">
 15    <xsl:apply-templates select="person"/>
 16   </xsl:template>
 17  
 18   <xsl:template match="person">
 19    <record>
 20     <number><xsl:value-of select="position()"/></number>
 21     <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 22    </record>
 23   </xsl:template>
 24  
 25  </xsl:stylesheet>
stdout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<output1>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output1>
<output2>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>4</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>5</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>6</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output2>
Doba běhu: 349.4 ms
Řešení toho problému je v použití funkce count na všechny předchozí výskyty stejného elementu, namísto funkce position.
Expand/Shrink
<institution>
 <department>
  <person><name>John</name></person>
  <person><name>Jerry</name></person>
  <person><name>Alice</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Henry</name></person>
 </department>
 <department>
  <person><name>Peter</name></person>
  <person><name>David</name></person>
 </department>
</institution>
Zdroj: (xslt2-3.xslt)
 1  <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 2  
 3   <xsl:output indent="yes"/>
 4  
 5   <xsl:template match="institution">
 6    <output1>
 7     <xsl:for-each select="department/person">
 8      <record>
 9       <number><xsl:value-of select="count( preceding::person)+1"/></number>
 10       <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 11      </record>
 12     </xsl:for-each>
 13    </output1>
 14    <output2>
 15     <xsl:for-each select="department">
 16      <xsl:for-each select="person">
 17       <record>
 18        <number><xsl:value-of select="count( preceding::person)+1"/></number>
 19        <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 20       </record>
 21      </xsl:for-each>
 22     </xsl:for-each>
 23    </output2>
 24    <output3>
 25     <xsl:for-each select="department/person">
 26      <xsl:apply-templates select="."/>
 27     </xsl:for-each>
 28    </output3>
 29   </xsl:template>
 30  
 31   <xsl:template match="person">
 32    <record>
 33     <number><xsl:value-of select="count( preceding::person)+1"/></number>
 34     <name><xsl:value-of select="name"/></name>
 35    </record>
 36   </xsl:template>
 37  
 38  </xsl:stylesheet>
stdout:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<output1>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>4</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>5</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>6</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output1>
<output2>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>4</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>5</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>6</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output2>
<output3>
  <record>
   <number>1</number>
   <name>John</name>
  </record>
  <record>
   <number>2</number>
   <name>Jerry</name>
  </record>
  <record>
   <number>3</number>
   <name>Alice</name>
  </record>
  <record>
   <number>4</number>
   <name>Henry</name>
  </record>
  <record>
   <number>5</number>
   <name>Peter</name>
  </record>
  <record>
   <number>6</number>
   <name>David</name>
  </record>
</output3>
Doba běhu: 348.8 ms