Python-Ref > Mimo python > XML > Automatické generování XML
 
 

<-^^
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Automatické generování XML

XML dokumenty se dají generovat za pomocí standardních knihoven pro čtení XML - DOM a SAX. Ve většině případů je ale jednodušší prostě použít jednoduchý textový výstup do souboru nebo na standardní výstup. Značky si pak sami zapíšeme přímo do tisknutého textu, jako jakýkoli jiný řetězec.
Daní za výrazně vyšší rychlost tohoto přístupu je absence automatické kontroly well-formedness generovaného dokumentu a nutnost starat se o případné escapování nepřípustných znaků (např. < musí být nahrazeno za &lt;).
Expand/Shrink
Zdroj: (xmlgen10-1.py)
 1  name2age = {"Jane": 21, "Lucy": 34, "David": 1, "Tom": 5, "Peter": 6, "John": 56}
 2  
 3  print "<people>"
 4  for name,age in name2age.iteritems():
 5   print "<person>"
 6   print "<name>%s</name>" % name
 7   print "<age>%s</age>" % age
 8   print "</person>"
 9  print "</people>"
stdout:
<people>
<person>
<name>Peter</name>
<age>6</age>
</person>
<person>
<name>Lucy</name>
<age>34</age>
</person>
<person>
<name>David</name>
<age>1</age>
</person>
<person>
<name>Tom</name>
<age>5</age>
</person>
<person>
<name>Jane</name>
<age>21</age>
</person>
<person>
<name>John</name>
<age>56</age>
</person>
</people>
Doba běhu: 19.1 ms