Python-Ref > Mimo python > XML > Návrh XML formátu - best practices
 
 

^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Návrh XML formátu - best practices

Základní pravidla

  • Používejte kódování UTF-8
  • Pokud si nejste 100% jisti, že je nepotřebujete, nevyhazujte žádná data.
  • Data rozsekejte na co nejmenší smyslupné kousky (name -> first_name, family_name)

Tipy a triky

Používejte stejné jméno elementu pro stejná data

Pokud mají data stejný význam a liší se pouze v nějaké vlastnosti, je lepší je odlišit pomocí atributů, nikoli pomocí názvu elementů.
Výhoda spočívá v jednodušším zpracování pomocí XSLT a hlavně snadnější rozšiřitelnosti na další druhy podobných informací.
<cesky>Prase</cesky>
<anglicky>Pig</anglicky>
VS
<text lang="cs">Prase<text>
<text lang="en">Pig<text>
Nebo:
<PriceUSD>10</PriceUSD>
<PriceEUR>9</PriceEUR>
VS
<Price currency="USD">10</Price>
<Price currency="EUR">9</Price>