Python-Ref > Mimo python > HTTP > HTTP pokus v Pythonu
 
 

<-^^
Klíčová slova
Moduly

HTTP pokus v Pythonu

Low-level komunikace s HTTP serverem pomocí Pythonu
Tento krátký skriptík demonstruje jak je možné vlastními silami snadno zkonstruovat HTTP request.
Program používá knihovnu socket, která umožňuje nízkoúrovňovou práci se síťovým rozhraním.
Expand/Shrink
Zdroj: (http3-1.py)
 1  import socket
 2  
 3  # socket creation
 4  soc = socket.socket( socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 5  # we connect the socket to the remote sever on port 80
 6  soc.connect( ("zirael.org", 80))
 7  # we send a plain-text request (ending with an empty line)
 8  soc.send("""GET / HTTP/1.1
 9  Host: zirael.org
 10  
 11  """)
 12  # we read the result, at maximum 2048 bytes in one go
 13  result = soc.recv(2048)
 14  # we display the result..
 15  print result
 16  # ..and close the socket
 17  soc.close()
stdout:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 22 Oct 2009 06:47:17 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 29 Mar 2005 15:09:02 GMT
ETag: "30bef-3e8-3f3750a707f80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1000
Content-Type: text/html; charset=utf-8

<!DOCTYPE html 
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "dtd/xhtml1-strict.dtd">
<?xml version="1.0" ?>
<html>
 <head>
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" title="normal" type="text/css"/>
  <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
<!--  <script src="styleswitcher.js" type="text/javascript"> </script> -->
  <title>-- zirael.org --</title>
 </head>

 <body>
  <h1>zirael.org</h1>
  <p>Welcome to zirael.org. If you are looking for BKchem you can find it <a href="http://bkchem.zirael.org/index.html">here</a>.</p>

  <p class="transparent">
   <a href="http://www.gnu.org/software/emacs/">
	<img alt="Created with Emacs" height="33" src="img/emacs.png" style="border:0" width="88" class="down"/>
   </a>
   <a href="http://validator.w3.org/check/referer">
	<img alt="Valid XHTML 1.0!" height="31" src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" style="border:0" width="88" class="down"/>
   </a>

  </p>

 </body>
</html>

Doba běhu: 26.1 ms