Python-Ref > Mimo python > HTTP > Co je to HTTP
 
 

^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Co je to HTTP

HTTP je zkratka pro "HyperText Transfer Protocol", tedy protokol pro přenost hypertextu. Byl navržen především pro posílání HTML souborů a s dalších s touto technologií spojených souborů (CSS, JavaScript apod.).
V rámci HTTP si sever a klient vyměňují zprávy v textové podobě. Hlavním cílem komunikace je především žádost o dokument ze strany klienta a jeho dodání ze strany serveru.
Příklady HTTP komunikace jsou uvedeny v následujících částech této kapitoly.